26 de juny de 2018

Abans&després. Habitatge al c/ Santaló (Sant Gervasi)

Now&Then (re)visita obres realitzades comparant-les amb el seu estat original i previ a la intervenció.

El projecte consisteix en la reforma d’un habitatge ubicat al barri de Sant Gervasi de Barcelona, a la zona de Galvany. Es tracta d’una finca de mitjan segle XX que presenta una planta original distribuïda en una zona de dia orientada a la façana sud i el jardí comunitari, i una zona de nit orientada a la façana nord i el carrer d’accés.

Llegir més