11 de juny de 2018

Comprar per a reformar: una bona inversió?

Després d’uns quants anys en què el preu de l’habitatge no ha deixat de baixar (actualment s’ha acumulat un descens superior al 30 % des de l’inici de la crisi immobiliària, el 2007), alguns compradors comencen a sentir-se atrets per la possibilitat de trobar bones oportunitats d’inversió.

La bona relació ubicació-preu d’alguns edificis antics, situats en ple centre d’una localitat, amb bons serveis i accés al transport públic, sovint fa que molts compradors es plantegin comprar un habitatge antic més barat de base amb la idea de fer-hi reformes.

Bones condicions de negociació i avantatges fiscals

Els habitatges antics ofereixen al comprador un bon escenari per a la negociació. Solen ser immobles amb poques càrregues financeres, cosa que permet al venedor més independència, i solen necessitar alguna reforma, factor que juga a favor del comprador per a l’obtenció d’una rebaixa en el preu.

A més a més, el comprador podrà acollir-se a tots els avantatges propis de la compra d’habitatges de segona mà i als prevists per a la posterior rehabilitació.

És aconsellable que la negociació tingui en compte l’import estimat de la rehabilitació posterior, amb cert marge a l’alça, atesa la incertesa que sempre existeix en aquesta mena d’obres.

Un habitatge únic

Amb la visió espacial precisa, els resultats d’aquesta mena d’operacions poden ser espectaculars, per la seva singularitat i per l’adaptació a les necessitats de cadascú. Ara bé, no podem oblidar que es tracta d’una operació comercial de gran risc, que requereix un mínim de coneixements per part del comprador i on l’estat de conservació de l’edifici és determinant.

És indispensable la superació de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), també cal comprovar que les instal·lacions s’hagin anat adaptant a les normes de compliment obligatori i que no existeixin deutes pendents amb la comunitat de propietaris, les companyies de subministraments, les hisendes municipals i autonòmiques o qualsevol expedient disciplinari en matèria d’urbanisme.

És força desaconsellable comprar un habitatge antic si no es disposa de l’assessorament d’un professional en reformes, capaç de detectar deficiències i d’avaluar costos, factors que poden ser determinants a l’hora de fixar el preu de compra.

Si es fa una anàlisi amb rigor i serietat, el comprador tindrà la possibilitat de gaudir d’un habitatge únic, adaptat al seu gust i a les seves necessitats, ben situat i a un millor preu que el d’un habitatge nou.