OBRA NOVA D'UNA CASA A CARDEDEU

Santa Fe

OBRA NOVA D'UNA CASA A CARDEDEU

Sigla logo scroll
Tipus de projecte
obra nova
Ubicació
Cardedeu, Barcelona
Metres quadrats
445 m²

El projecte tracta de la nova construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat situat a Cardedeu. Es projecta un edifici a quatre vents, partint d'una planta en forma de “L”, a petició del client, que s'implementés i s'adaptés al solar tant en planta, en secció com en alçat.

OBRA NOVA D'UNA CASA A CARDEDEU 1

En alçat, es reinterpreta la “L” en tres crugies, que s'expressen com a 3 mòduls iguals, permetent així que les façanes longitudinals s'entenguin com un sol bloc en tota la seva longitud, a més de garantir el pas de llum i ventilació creuada des de les façanes. La voluntat de no entendre la volumetria de l'edifici com una “L” s'acaba de materialitzar en secció, on el volum s'esglaona creant porxos i volades que acaben de resoldre tots els alçats.

OBRA NOVA D'UNA CASA A CARDEDEU 1

Per a l'estratègia del projecte és bàsic la descomposició en franges dels alçats. D'aquesta manera, cada franja segueix la pròpia lògica, i es resol i entén així la volumetria de l'edifici. A cada planta hi trobem una franja de pedra seca fins a l'alçada de les finestres, i per sobre d'aquesta, una altra franja acabada amb un estuc a la tirolesa, que trenca el volum i genera els voladissos, els porxos, etc. De la franja de pedra de la planta baixa surten diversos murs que arrelen la casa al jardí i alhora l'organitzen, deixant al nord una zona amb graves i al sud una zona amb gespa, on hi ha la piscina.

A l´interior de l´habitatge, el programa s´organitza en tres nivells. La planta soterrani, destinada a aparcament. La planta baixa, que resol totes les necessitats dun habitatge sense necessitat de comptar amb la planta pis, composta per un ampli saló menjador, una gran cuina, i una habitació polivalent amb bany complet. I la planta pis, on se situen els dormitoris. L´edifici es comunica verticalment mitjançant escales i ascensor.

OBRA NOVA D'UNA CASA A CARDEDEU 1
Una coherència cromàtica en tons naturals i terra
OBRA NOVA D'UNA CASA A CARDEDEU 1

El projecte es resol sota una coherència cromàtica en tons naturals i terra, tot jugant amb la singularitat dels diferents materials on s'introdueixen elements de l'exterior a l'interior. A l'interior de l'habitatge se suavitza la cruesa de la pedra de l'exterior i s'aplica un paviment regular de pedra de cenia a tota la planta baixa. Es busca generar contrast, no només en color sinó en temperatura, aplicant fusta natural en un to marró fosc en sostres amb bigues vistes, així com al mobiliari de banys i cuina. Aquests darrers es complementen amb detalls d'aixetes en color coure.

OBRA NOVA D'UNA CASA A CARDEDEU 1
estudi d'arquitectura SIGLA Studio
col·laboradors Joel González, Marta Gámiz, Xavier Serra, Anaïs Colyn, Mariela Achón
fotografia BSIDE Visuals

Contacta amb nosaltres

x